ANUGERAH MAPIM-KPT 2016

ANUGERAH MAPIM-KPT 2016

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) sekali lagi mengambil inisiatif untuk mengiktiraf dan menghargai sumbangan para ilmuwan dan karyawan dalam kalangan ahli MAPIM dengan penganjuran Anugerah MAPIM-KPM 2016. Penganjuran kali ini adalah kali kesepuluh. Penganjuran berterusan dan konsisten ini mencerminkan MAPIM ke arah memastikan sesebuah institusi pendidikan dan penyelidikan di Malaysia mencapai tahap antarabangsa dalam bidang penerbitan.

Bilangan Pencalonan

Bil

Kategori Anugerah

Jumlah pencalonan

1.

Buku Ilmiah Terbaik KSS

18

2.

Buku Ilmiah Terbaik STP

12

3.

Makalah Terbaik KSS

15

4.

Makalah Terbaik STP

13

5.

Editor Naskhah Terbaik KSS

8

6.

Editor Naskhah Terbaik STP

5

7.

Buku Ilmiah Popular

15

8.

Karya Suntingan Terbaik

17

9.

Reka Bentuk Terbaik

19

JUMLAH

122

 

 

 

Perbandingan pencalonan 2014 – 2016

Bil

Kategori

2014

2015

2016

 1.

Buku Ilmiah Terbaik KSS

18

21

18

2.

Buku Ilmiah Terbaik STP

12

11

12

3.

Makalah Terbaik KSS

14

15

15

4.

Makalah Terbaik STP

13

14

13

5.

Editor Naskhah Terbaik KSS

8

6

8

6.

Editor Naskhah Terbaik STP

4

4

5

7.

Buku Ilmiah Popular

-

13

15

8.

Karya Suntingan Terbaik

-

13

17

9.

Reka Bentuk Terbaik

-

16

19

JUMLAH

69

113

122

 

 

 

 

KEPUTUSAN ANUGERAH MAPIM-KPT 2016

KATEGORI

PEMENANG

PENERBIT

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik

(Bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan)

UTAMA

Tiada Pemenang

PENGHARGAAN

 1. Sastera Mahua dalam Kritikan dan Persejarahan – Penulis: Chong Fah Hing.
 2. Regionalisme dalam Seni Bina Malaysia Era Moden, Pascamoden dan Global – Penulis: Gurupiah Mursib & Mohd. Tajuddin Mohd. Rasdi.

USM

DBP

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik

(Bidang Sains Teknologi dan Perubatan)

UTAMA

Tiada Pemenang

PENGHARGAAN

Tiada Pemenang

 

 

Anugerah Editor Naskhah Terbaik

(Bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan)

UTAMA

Di Sebalik Tabir’ Sejarah Politik Malaysia, 1945–1957

Editor Naskhah

Marina Azmi

USM

Anugerah Editor Naskhah Terbaik

(Bidang Sains Teknologi dan Perubatan)

UTAMA

Tiada Pemenang

PENGHARGAAN

Tiada Pemenang

 

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik

(Bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan)

    UTAMA           

The moderating function of communication on the relationship between entrepreneurship orientation, learning orientation and international relationship trust

         Nama Penulis          

Md Daud Ismail (Penulis Utama)

Nama Jurnal

Jurnal Pengurusan

UKM 

 

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik

(Bidang Sains Teknologi dan Perubatan)

UTAMA

Ultrasound-assisted extraction of oil from calophyllum inophyllum seeds: statistical optimisation using box-behnken design

 

Nama Penulis

Faiznur Mohd. Fuad – USM (Penulis utama)

 

Jurnal/buku

Journal of Physical Science

USM

Anugerah Karya Suntingan Terbaik

UTAMA

Tiada Pemenang

PENGHARGAAN

Tiada Pemenang

 

 

Anugerah Buku Ilmiah Popular Terbaik

UTAMA

Ikat Limar the Ancient Malay Textile

 

Nama Pengarang

Norwani Md Nawawi

DBP

Anugerah Reka Bentuk Buku Terbaik

UTAMA

Malay Culinary Herbs

 

Nama Pereka Bentuk

Mohamad Arif Sambudin

Muhammad Ezham Hussin

UPM

Anugerah MAPIM-KPM 2015

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik: Kemanusiaan dan Sains Sosial (Hadiah Utama)

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik: Kemanusiaan dan Sains Sosial (Hadiah Utama)

Pemenang : Mohammad Redzuan Othman dan Mashitah Sulaiman

Judul Buku : Sekularisme dan Proses Demokrasi di Turki: Pemerkasaan

Islam dan Kepimpinan Erdogan

Penerbit : Penerbit UM

 

 

 

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik: Sains, Teknologi dan Perubatan (Hadiah Penghargaan)

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik: Sains, Teknologi dan Perubatan (Hadiah Penghargaan)

Pemenang : Halim Razali, Kamaruzzaman Sopian dan Sohit Mat

Judul Buku : Hidrogen: Kesan Prestasi Enjin Pencemaran dan Kos

Kitaran Hayat

Penerbit : Penerbit UKM

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik: Sains, Teknologi dan Perubatan (Hadiah Penghargaan)

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik: Sains, Teknologi dan Perubatan (Hadiah Penghargaan)

Pemenang : Sains Malaysiana

 

Judul Makalah : Peramalan Data Siri Masa Aliran Sungai Dataran Banjir

dengan Menggunakan Pendekatan Kalut

Penerbit : Penerbit UKM

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik: Kemanusiaan dan Sains Sosial (Hadiah Utama)

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik: Kemanusiaan dan Sains Sosial (Hadiah Utama)

Pemenang : Jurnal Bahasa

Judul Makalah : Ganti Nama Bahasa Mendriq: Analisis Program Minimalis

Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka

 

 

Latar Belakang Anugerah MAPIM

Senario penerbitan ilmiah dalam kalangan ahli MAPIM telah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan terutama pada beberapa tahun mutakhir ini. Peningkatan kematangan penerbit ilmiah sedia ada serta penubuhan penerbit-penerbit baharu menjadi antara faktor penyumbang senario ini. Selain itu, pelbagai pendekatan, galakan dan insentif yang cuba diterap pihak pengurusan institusi pendidikan dan penyelidikan terhadap bidang penulisan telah membentuk gelombang kesedaran dan suntikan minat para ahli akademik dan penyelidik untuk menambah giat usaha penerbitan. Bagi memastikan kerancakan ini berterusan, MAPIM sebagai sebuah badan yang menaungi penerbit-penerbit ilmiah di Malaysia mengambil inisiatif untuk mengiktiraf dan menghargai usaha para ilmuwan dan karyawan dengan menganjurkan Anugerah MAPIM ini. Bersempena penganjuran Majlis Anugerah MAPIM 2007 yang telah diadakan pada 21 Februari 2008bertempat di Putrajaya, mantan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi dalam ucapannya menegaskan bahawa Anugerah MAPIM perlu dianjurkan setiap tahun.

 

KONSEP ANUGERAH MAPIM

Anugerah MAPIM merupakan anugerah tahunan yang merangkumi tiga kategori utama iaitu :

1) Kategori Anugerah Buku Terbaik

 • Kemanusiaan dan Sains Sosial
 • Sains, Teknologi dan Perubatan

2) Kategori Anugerah Makalah Jurnal Terbaik

 • Kemanusiaan dan Sains Sosial
 • Sains, Teknologi dan Perubatan

3) Kategori Anugerah Editor Naskhah Terbaik

 • Kemanusiaan dan Sains Sosial
 • Sains, Teknologi dan Perubatan

Pemberian anugerah MAPIM ini adalah berdasarkan hadiah atau pengiktirafan yang telah diperoleh, iaitu dengan memilih yang terbaik di dalam hasil penulisan dan profesion masing-masing.

 

OBJEKTIF ANUGERAH MAPIM

 • Memberi pengiktirafan kepada anggota MAPIM atas usaha mereka memajukan penerbitan ilmiah di Malaysia.
 • Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada karyawan atas sumbangan cemerlang yang diberikan dalam bidang penerbitan ilmiah.
 • Mendorong, merangsang dan menggalak ahli akademik dan penyelidik menyumbang ilmu menerusi penerbitan ilmiah imprin anggota MAPIM
 • Meningkat daya saing dalam kalangan anggota MAPIM untuk menghasilkan bahan penulisan yang berkualiti.

Sertai Kami

Hubungi Kami

Urusetia

  arifin (@) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +03.8921.3138
  Urusetia, Penerbit, UKM

 

Webmaster

 hamimi.mr (@) umk.edu.my
  +609.771.7192
  +609.771.7180
 Webmaster, Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu, UMK

    

 

Pautan Pantas