ANUGERAH MAPIM-KPT 2016

ANUGERAH MAPIM-KPT 2016

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) sekali lagi mengambil inisiatif untuk mengiktiraf dan menghargai sumbangan para ilmuwan dan karyawan dalam kalangan ahli MAPIM dengan penganjuran Anugerah MAPIM-KPM 2016. Penganjuran kali ini adalah kali kesepuluh. Penganjuran berterusan dan konsisten ini mencerminkan MAPIM ke arah memastikan sesebuah institusi pendidikan dan penyelidikan di Malaysia mencapai tahap antarabangsa dalam bidang penerbitan.

Bilangan Pencalonan

Bil

Kategori Anugerah

Jumlah pencalonan

1.

Buku Ilmiah Terbaik KSS

18

2.

Buku Ilmiah Terbaik STP

12

3.

Makalah Terbaik KSS

15

4.

Makalah Terbaik STP

13

5.

Editor Naskhah Terbaik KSS

8

6.

Editor Naskhah Terbaik STP

5

7.

Buku Ilmiah Popular

15

8.

Karya Suntingan Terbaik

17

9.

Reka Bentuk Terbaik

19

JUMLAH

122

 

 

 

Perbandingan pencalonan 2014 – 2016

Bil

Kategori

2014

2015

2016

 1.

Buku Ilmiah Terbaik KSS

18

21

18

2.

Buku Ilmiah Terbaik STP

12

11

12

3.

Makalah Terbaik KSS

14

15

15

4.

Makalah Terbaik STP

13

14

13

5.

Editor Naskhah Terbaik KSS

8

6

8

6.

Editor Naskhah Terbaik STP

4

4

5

7.

Buku Ilmiah Popular

-

13

15

8.

Karya Suntingan Terbaik

-

13

17

9.

Reka Bentuk Terbaik

-

16

19

JUMLAH

69

113

122

 

 

 

 

KEPUTUSAN ANUGERAH MAPIM-KPT 2016

KATEGORI

PEMENANG

PENERBIT

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik

(Bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan)

UTAMA

Tiada Pemenang

PENGHARGAAN

  1. Sastera Mahua dalam Kritikan dan Persejarahan – Penulis: Chong Fah Hing.
  2. Regionalisme dalam Seni Bina Malaysia Era Moden, Pascamoden dan Global – Penulis: Gurupiah Mursib & Mohd. Tajuddin Mohd. Rasdi.

USM

DBP

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik

(Bidang Sains Teknologi dan Perubatan)

UTAMA

Tiada Pemenang

PENGHARGAAN

Tiada Pemenang

 

 

Anugerah Editor Naskhah Terbaik

(Bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan)

UTAMA

Di Sebalik Tabir’ Sejarah Politik Malaysia, 1945–1957

Editor Naskhah

Marina Azmi

USM

Anugerah Editor Naskhah Terbaik

(Bidang Sains Teknologi dan Perubatan)

UTAMA

Tiada Pemenang

PENGHARGAAN

Tiada Pemenang

 

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik

(Bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan)

    UTAMA           

The moderating function of communication on the relationship between entrepreneurship orientation, learning orientation and international relationship trust

         Nama Penulis          

Md Daud Ismail (Penulis Utama)

Nama Jurnal

Jurnal Pengurusan

UKM 

 

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik

(Bidang Sains Teknologi dan Perubatan)

UTAMA

Ultrasound-assisted extraction of oil from calophyllum inophyllum seeds: statistical optimisation using box-behnken design

 

Nama Penulis

Faiznur Mohd. Fuad – USM (Penulis utama)

 

Jurnal/buku

Journal of Physical Science

USM

Anugerah Karya Suntingan Terbaik

UTAMA

Tiada Pemenang

PENGHARGAAN

Tiada Pemenang

 

 

Anugerah Buku Ilmiah Popular Terbaik

UTAMA

Ikat Limar the Ancient Malay Textile

 

Nama Pengarang

Norwani Md Nawawi

DBP

Anugerah Reka Bentuk Buku Terbaik

UTAMA

Malay Culinary Herbs

 

Nama Pereka Bentuk

Mohamad Arif Sambudin

Muhammad Ezham Hussin

UPM

Sertai Kami

Hubungi Kami

Urusetia

  arifin (@) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +03.8921.3138
  Urusetia, Penerbit, UKM

 

Webmaster

 hamimi.mr (@) umk.edu.my
  +609.771.7192
  +609.771.7180
 Webmaster, Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu, UMK

    

 

Pautan Pantas